en kvinna med en plastback det står donation på

Helping Hands

Helping Hands fokuserar på att hjälpa utsatta kvinnor och barn i Singapore. Gruppen samarbetar med olika organisationer i Singapore som arbetar med dessa frågor. Helping Hands är för dig som vill engagera dig med att göra något meningsfullt för andra. Just nu samarbetar vi med en organisation som hjälper gravida och nyblivna mammor som blivit utstötta från sina familjer. De får genom denna hjälp möjlighet till en bättre tillvaro. Du kan hjälpa till vid ett enskilt tillfälle eller engagera dig mer, du väljer. Vi är tacksamma för allt engagemang i denna gruppen, litet som stort.

Mejla här för att visa ditt intresse