SWEA Singapore

Donationer SWEA Singapore

I enlighet med SWEAs stadgar ska SWEA-avdelningar runt om i världen, genom donationer, stödja, bevara, främja och utveckla kunskap i svensk historia, svenska språket, svensk kultur och svenska traditioner.

Skrivtävling
SWEA Singapore anordnar årligen en skrivtävling tillsammans med Svenska skolan som riktar sig till alla svensktalande barn mellan 6 och 16 år i Singapore. Genom tävlingen vill vi främja det svenska språket och inspirera barnens och ungdomarnas kreativitet och skrivglädje.

SWEA Singapore har även de senaste åren donerat till återuppbyggnaden av Svenska kyrkans lekplats här i Singapore samt till inköp av böcker av svenska författare i samarbete med Together for Charity.

Exempel på donationer som är möjliga

  • Svensk litteratur till bibliotek och skolor i avdelningens område
  • Stöd till svenska skolan för undervisning i svenska språket och kulturen
  • Stöd till Svenska kyrkan i Singapore
  • Arrangemang av svenska utställningar, konst, hantverk, teknik, mode etc i egen regi eller i samarbete med andra svenska organisationer
  • Arrangemang av konserter, teaterföreställning, författaruppläsningar, föredrag, föreläsningar och liknande med svenska medverkande i egen regi eller i samarbete med andra svenska organisationer

Har du idéer och konkreta förslag på donationer? Kontakta vår stipendie- och donationsansvarig Monique Hult via donation.sweasingapore(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com