SWEA Singapore

Tag Archives | slider

Sverigepaketet

SWEA Singapore har ett paket med svenska dekorationer och uppläggningsfat (se inventarielista nedan) som alla kan låna till mindre evenemang på skolor och företag för att sprida vårt svenska kulturarv i Singapore. Sverigepaketets tillgänglighet ser man i kalendern och bokning sker genom formuläret nedan. Lådan hämtas och lämnas hos vår donationsansvarige. Som tack för lånet […]

Continue Reading

Nya stipendiet!

SWEA Singapores nya stipendium för utbyte av det svenska språket och kulturen Vid SWEAs årsmöte i februari godtogs att instifta vårt första stipendium som ska delas ut en gång per år till en enskild person. SWEA Singapore vill i SWEAs anda, främja och stödja svenska språket och den svenska kulturen. Stipendiet kommer att delas ut […]

Continue Reading