Välkommen till SWEA Singapore!

Som medlem i SWEA är du inte bara en del av ett stort och välfungerande nätverk av svenska kvinnor i alla åldrar, du får även fortlöpande information om våra aktiviteter, och tillgång till SWEA:s alla faddrar. Våra faddrar delar gärna med sig av sina erfarenheter och om livet i Singapore till nya medlemmar. Du får med medlemskapet även tillgång till ett antal Facebook-grupper där du kan ställa frågor, utbyta erfarenheter eller endast tillgå information om vad som händer inom SWEA och Singapore.

Ca 100 svenskor i Singapore är medlemmar i SWEA! Vi träffas flera gånger varje månad och stärker den svenska gemenskapen i Singapore samtidigt som vi har roligt, utbyter erfarenheter och värnar om vår svenska kultur. SWEA arrangerar flera aktiviteter varje månad, allt från föredrag och studiebesök till fester och Ladies Nights.

Klicka på medlemskap och ansök även du för medlemskap i SWEA Singapore!

/Styrelsen, SWEA Singapore