SWEA Singapore

SWEA Professional

 

SWEA Professional är en grupp inom SWEA Singapore som tillsammans med Swedcham har till uppgift att arrangera träffar och aktiviteter där medlemmar med intresse av arbetslivsfrågor kan mötas och nätverka på tider som passar alla. Oavsett om du arbetar lite, mycket eller inte alls kanske du har funderat på hur du ska komma i kontakt med andra svenska kvinnor som endera jobbar eller har detta med arbetsliv i tankarna på ett eller annat sätt. För kontakt gå via SWEAs Facebooksida.