SWEA Singapore

Svenska kyrkan i Singapore

Svenska kyrkans aktiviteter i Singapore

är för tillfället vilande.

Kyrkan delade tidigare lokal med Norska Sjömanskyrkan på en vacker höjd på West Coast. Vi svenskar är fortsatt välkomna till den norska församlingen och har möjlighet att vara med på deras aktiviteter.

Adress: 300 Pasir Panjang, Singapore 118640

https://www.sjomannskirken.no/singapore/

Vad som kommer att ske med den svenska församlingen i Singapore är just nu oklart. För mer information kan ni läsa på kyrkans hemsida:

http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=545926

Singapore i april 2017