SWEA Singapore

Svenska ambassaden i Singapore

Skärmavbild 2013-09-25 kl. 09.56.39

Ambassadens huvuduppgift är att representera Sverige och på olika sätt främja Sveriges relationer med Singapore och Brunei.

Fokus i ambassadens verksamhet ligger på att främja handel. Vi bistår såväl enskilda företag som företagssammanslutningar med information om affärsmöjligheter i Singapore och Brunei. Vi arrangerar och deltar också i olika aktiviteter vars syfte är att marknadsföra svenskrelaterade produkter och tjänster samt Sverige som investeringsland.

Håkan Jevrell
Ambassadör
(Sveriges ambassadör i Singapore är också ackrediterad till Brunei. Det innebär att ambassadören, trots att denne är baserad i Singapore, även är Sveriges ambassadör i Brunei)

http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Singapore/