SWEA Singapore

Stipendier SWEA International

E:et i SWEA står för Educational, vilket innebär att vi värnar och stödjer om vår kultur och vårt
språk både på lokal och internationell nivå.

En del av medlemsavgiften som vi får in går därför till SWEA Internationals stipendie-verksamhet.

Varje år delas tre olika stipendier på sammanlagt US $30.000 ut. Läs mer om SWEA Internationals stipendier på https://swea.org/stipendierdonationer/stipendier-och-ask/.

Men SWEA verkar även på lokal nivå, läs under sidan Donationer SWEA Singapore.