SWEA Singapore

Medlemsansökan

Gör som 90 andra svenskor i Singapore, gå med i SWEA! Vi träffas flera gånger varje månad och stärker den svenska gemenskapen i Singapore samtidigt som vi har roligt, utbyter erfarenheter och värnar om vår svenska kultur.

Du kan bli medlem om …

För att bli SWEA-medlem måste du bo eller ha bott utomlands under en längre period. Dessutom måste du vara:

  • svenska eller svensktalande (behärska svenska språket)
  • kvinna över 18 år
  • villig att verka för SWEAs ändamål
  • på orten bosatt — d.v.s. ha din bostad inom avdelningens geografiska område

Att anmäla Dig som medlem:

  • Årsavgiften i SWEA Singapore är 80 SGD (1 januari – 31 december). Från september till december betalar nya medlemmar halv avgift, dvs 40 SGD.
  • Medlemmar under 25 år betalar halv avgift, dvs 40 SGD för helår och från september till december 20 SGD.

Vi kan ta emot din betalning via Paypal. Läs mer här.

För att sköta processen helt elektroniskt kan du fylla i medlemsansökan och betala med PayPal.

Om du har frågor kan du skriva till vår medlemsansvarig på membersweasingapore(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com.

Ta med dig SWEA

En SWEA-medlem kan ta med sig sitt medlemskap vid flytt mellan städer, länder och världsdelar.

Om du vill ta med dig ditt medlemskap till en ny avdelning, kontaktar du medlemsansvarig i den avdelning där du är medlem, dvs i den avdelning du betalat medlemsavgift för innevarande år. Du meddelar till vilken avdelning du önskar bli överflyttad och medlemsansvarig tar hand om det. Du behöver inte göra mer utan blir därefter kontaktad av din nya avdelning och välkomnad in i en ny SWEA-gemenskap.

Skulle du flytta till en ort som inte har en SWEA-avdelning kan du flytta över ditt medlemskap till närmaste avdelning eller till SWEA Global och fortsätta vara SWEA-medlem och ha tillgång till vårt fina nätverk.