SWEA Singapore

Medlemsansökan

Gör som 90 andra svenskor i Singapore, gå med i SWEA! Vi träffas flera gånger varje månad och stärker den svenska gemenskapen i Singapore samtidigt som vi har roligt, utbyter erfarenheter och värnar om vår svenska kultur.

Vem kan bli medlem?

För att bli medlem i SWEA skall man vara svenska eller svensktalande kvinna över 18 år, vara villig att verka för SWEAs ändamål, vara bosatt på orten genom permanentboende, långtidsanställning eller utbildning.

Att anmäla Dig som medlem:

  • Årsavgiften i SWEA Singapore är 80 SGD (1 januari – 31 december). Från september till december betalar nya medlemmar halv avgift, dvs 40 SGD.
  • Medlemmar under 25 år betalar halv avgift, dvs 40 SGD för helår och från september till december 20 SGD.

Vi kan ta emot din betalning via kortbetalning eller banköverföring. Läs mer här.

För att sköta processen helt elektroniskt kan du fylla i medlemsansökan och betala med PayPal.

Om du har frågor kan du skriva till vår medlemsansvarig på membersweasingapore(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com.

Ta med dig SWEA

En SWEA-medlem kan ta med sig sitt medlemskap vid flytt mellan städer, länder och världsdelar.

Om du vill ta med dig ditt medlemskap till en ny avdelning, kontaktar du medlemsansvarig i den avdelning där du är medlem, dvs i den avdelning du betalat medlemsavgift för innevarande år. Du meddelar till vilken avdelning du önskar bli överflyttad och medlemsansvarig tar hand om det. Du behöver inte göra mer utan blir därefter kontaktad av din nya avdelning och välkomnad in i en ny SWEA-gemenskap.

Skulle du flytta till en ort som inte har en SWEA-avdelning kan du flytta över ditt medlemskap till närmaste avdelning eller till SWEA Global och fortsätta vara SWEA-medlem och ha tillgång till vårt fina nätverk.