SWEA Singapore

Intressegrupper

SWEA Singapore har mycket att erbjuda när det gäller intressegrupper. Om du är intresserad av att vara med eller om du vill veta mer om någon av dem, kontakta då ansvarig för respektive grupp.

Matlag

Att vara med i matlag innebär både matlagning och socialt umgänge. Varje matlag består av åtta personer som samlas en gång i månaden under perioden september till maj. Varje matlag har sina egna regler för hur maten finansieras och hur den lagas under kvällen.
Mette Hartman, mettehartman(Replace this parenthesis with the @ sign)hotmail.com

Mahjong

SWEAs mahjong-grupp består av ett antal Sweor som träffas och spelar mahjong hemma hos varandra. Här finns såväl nybörjare som mer vana spelare. Att bli en avancerad spelare tar tid, men att förstå grunderna är lätt.
Eva Wiktorin, eva(Replace this parenthesis with the @ sign)wiktorin.se

Bokklubb

SWEA Bokklubb är för alla som tycker om att läsa och diskutera litteratur. För närvarande är bokklubben vilande men är du intresserad av att dra igång en grupp kommer det att bli uppskattat.
Kontakta SWEA under Kontakt.

SWEA Professional

SWEA Professional är en grupp inom SWEA Singapore som tillsammans med programgruppen har till uppgift att arrangera träffar och aktiviteter där medlemmar med intresse av arbetslivsfrågor kan mötas och nätverka på tider som passar alla. Oavsett om du arbetar lite, mycket eller inte alls kanske du har funderat på hur du ska komma i kontakt med andra svenska kvinnor som endera jobbar eller har detta med arbetsliv i tankarna på ett eller annat sätt – gruppen SWEA Professional skulle gärna vilja utvecklas till att bli just detta forum inom SWEA i Singapore.
sweaprofsingapore(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

Mamma- och barngrupp

Är du gravid, nybliven mamma eller har små barn och vill träffa svenska kvinnor i samma situation? Då är SWEAs mamma- och barngrupp något för dig.
Anna Green; sweasgpbarngruppen(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

Tonårsfamiljegrupp

Har du tonåringar och vill träffa andra familjer med tonåringar, kontakta SWEA under Kontakt.