SWEA Singapore

Höstens första träff med SWEA Professional

Datum/Tid
Datum: 2015-10-01
19:00 – 22:00

Plats
The Disgruntled Chef


Vi ses på The Disgruntled Chef för god mat och trevligt sällskap!

Var och en betalar själv för det man äter och dricker

Sista anmälningsdag den 29 September.

Välkommen!

resto

Swea Professional (tidigare Fokus arbetsliv) är en grupp inom SWEA Singapore som tillsammans med programgruppen har till uppgift att arrangera träffar och aktiviteter där medlemmar med intresse av arbetslivsfrågor kan mötas och nätverka på tider som passar alla. Oavsett om du arbetar lite, mycket eller inte alls kanske du har funderat på hur du ska komma i kontakt med andra svenska kvinnor som endera jobbar eller har detta med arbetsliv i tankarna på ett eller annat sätt – gruppen Fokus Arbetsliv skulle gärna vilja utvecklas till att bli just detta forum inom SWEA i Singapore.

Swea Professional genom Lottis Petersen (mobil 9888 6990)

Höstens första träff med SWEA Professional

 

Verifiering