SWEA Singapore

SWEA Professional välkomnar till höstens andra sammankomst!

Datum/Tid
Datum: 2017-11-16
18:00

Plats
Wine Connection Bistro (Vivocity)


Datum: 16 November

Tid: Då det inte går att boka bord kommer vi att vara där från klockan 18

Plats: Wine Connection, 1 Harbourfront Walk, #01-152/153/154, Singapore 098585 (VivoCity)

Kostnad: Var och en betalar själv för det man äter och dricker

Sista anmälningsdag är den 13 November.

Välkommen!

SWEA Professional är en grupp inom SWEA Singapore som tillsammans med programgruppen har till uppgift att arrangera träffar och aktiviteter där medlemmar med intresse av arbetslivsfrågor kan mötas och nätverka på tider som passar alla. Oavsett om du arbetar lite, mycket eller inte alls kanske du har funderat på hur du ska komma i kontakt med andra svenska kvinnor som endera jobbar eller har detta med arbetsliv i tankarna på ett eller annat sätt – gruppen SWEA Professional skulle gärna vilja utvecklas till att bli just detta forum inom SWEA i Singapore. 

SWEA Professional genom Lottis Petersen (mobil 9888 6990) och Monica Berglund (mobil 9671 7937)

SWEA Professionals andra sammankomst 16 november kl. 18

 

Verifiering