SWEA Singapore

SWEA Professional After Work 17 maj 2016

Datum/Tid
Datum: 2016-05-17
19:00 – 23:30

Plats
Latteria Mozzarella Bar


Latteria Mozzarella 40 Duxton Hill

Swea Professional välkomnar till vårens andra sammankomst!

Datum: 17 Maj, 2016

Tid: 19.00

Plats: Latteria Mozzarella Bar, 40 Duxton Hill

Kostnad: Var och en betalar själv för det man äter och dricker

 Sista anmälningsdag är den 13 Maj.

Välkommen!

SWEA Professional (tidigare Fokus arbetsliv) är en grupp inom SWEA Singapore som tillsammans med Programgruppen har till uppgift att arrangera träffar och aktiviteter där medlemmar med intresse av arbetslivsfrågor kan mötas och nätverka på tider som passar alla. Oavsett om du arbetar lite, mycket eller inte alls kanske du har funderat på hur du ska komma i kontakt med andra svenska kvinnor som endera jobbar eller har detta med arbetsliv i tankarna på ett eller annat sätt – gruppen SWEA Professional skulle gärna vilja utvecklas till att bli just detta forum inom SWEA i Singapore.

SWEA Professional

genom Lottis Petersen (mobil 9888 6990), eller Monica Berglund (mobil 9671 7937)

Anmäl dig här:

SWEA Professional After Work 17 maj 2016

 

Verifiering