SWEA Singapore

Nordea föreläsning i privaträtt 24 nov FULLBOKAD!

Datum/Tid
Datum: 2014-11-24
08:45 – 10:30

Plats
Nordea


Välkommen  på  föreläsning  i  svensk  internationell  privaträtt

Svensk  internationell  privaträtt  –  labyrinter  av  fallgropar  och  möjligheter    Vi  som  valt  att  bo  och  arbeta  utomlands  måste  se  upp  så  vi  inte  blir  överraskade  av  oväntade  regler  för  vårt  privatliv;  kan  en  utländsk  domstol  besluta  om  flera  års  betänketid  för  skilsmässan,  eller  att  saudisk  rätt  ska   tillämpas  på  bodelningen,  eller  att  barnen  inte  har  rätt  till  laglott  på  grund  av  den  avlidnes  boende  i  ett  annat  land?  Om  man  bildar  familj  med  medborgare  i  andra  länder,  eller  arbetar  och  bor  utomlands,  vilket  lands  lag  ska  gälla  då?  Och  hur  hanterar  man  det  som  privatperson?  Idag  ställs  man  inför  många  svåra  bedömningar  när  det  gäller  äktenskap,  skilsmässor,  vårdnad  och  arv.    Advokat  Tove  Sjövall  har  mångårig  erfarenhet  av  dessa  frågor  och  hon  kommer  att  ge  en  presentation  för  SWEAs  medlemmar  samt  svara  på  frågor  på  ett   frukostmöte  måndagen  den  24  november  i  Nordeas  lokaler.  Jonas  Bergqvist  från  Nordea  Private  Banking  i  Singapore  kommer  också  att  ge  en  kort  presentation  över  Nordeas  verksamhet  i  Asien.
CV  Tove  Sjövall;  h/p://www.garde.se/en-­‐medarbetare/?uid=179

När: Måndagen  24  november  2014,  samling  kl  8:45  för  start  9:00
Nordea  bjuder  på  kaffe  och  lättare  frukost  under  föreläsningen

Var: Nordeas  kontor,  3  Anson  Road,  #20-­‐01  Springleaf  Tower,  Singapore  079909

Anmälan: görs  senast  den  20  november,  2014
Begränsade  platser  så  först   till  kvarn…


Nordea föreläsning

 

Verifiering