SWEA Singapore

Fokus Arbetsliv välkomnar till vårens första sammankomst!

Datum/Tid
Datum: 2014-02-11
19:00 – 23:30

Plats
Latteria Mozzarella Bar


Skärmavbild 2014-01-20 kl. 13.46.35

Datum: 11 Februari
Tid: 19.00
Plats: Latteria Mozzarella Bar, 40 Duxton Hill
Kostnad: Var och en betalar själv för det man äter och dricker Sista anmälningsdag till sweafokusarbetsliv@live.com är 4 februari. Välkommen!

Fokus arbetsliv är en grupp inom SWEA Singapore som tillsammans med programgruppen har till uppgift att arrangera träffar och aktiviteter där medlemmar med intresse av arbetslivsfrågor kan mötas och nätverka på tider som passar alla. Oavsett om du arbetar lite, mycket eller inte alls kanske du har funderat på hur du ska komma i kontakt med andra svenska kvinnor som endera jobbar eller har detta med arbetsliv i tankarna på ett eller annat sätt – gruppen Fokus Arbetsliv skulle gärna vilja utvecklas till att bli just detta forum inom SWEA i Singapore.

Fokus Arbetsliv genom Lottis Petersen (mobil 9888 6990)