SWEA Singapore

Fokus Arbetsliv välkomnar till höstens tredje sammankomst den 19 nov

Datum/Tid
Datum: 2014-11-19
19:00 – 22:00

Plats
Latteria Mozzarella Bar


Datum: 19 November

Tid: 19.00

Plats: Latteria Mozzarella Bar, 40 Duxton Hill

Kostnad: Var och en betalar själv för det man äter och dricker

Sista anmälningsdag ärr 14 November.

Välkommen!

Fokus arbetsliv är en grupp inom SWEA Singapore som tillsammans med programgruppen har till

uppgift att arrangera träffar och aktiviteter där medlemmar med intresse av arbetslivsfrågor kan mötas

och nätverka på tider som passar alla. Oavsett om du arbetar lite, mycket eller inte alls kanske du har

funderat på hur du ska komma i kontakt med andra svenska kvinnor som endera jobbar eller har detta

med arbetsliv i tankarna på ett eller annat sätt – gruppen Fokus Arbetsliv skulle gärna vilja utvecklas

till att bli just detta forum inom SWEA i Singapore.

Fokus Arbetsliv genom Lottis Petersen (mobil 9888 6990)

Anmälan görs nedan