SWEA Singapore

After Work med Fokus Arbetsliv – 11 februari

Datum/Tid
Datum: 2015-02-11
19:00 – 23:00

Plats
Lucha Loco


Fokus Arbetsliv välkomnar till vårens första sammankomst!

Plats: Lucha Loco, 15 Duxton Hill

Kostnad: Var och en betalar själv för det man äter och dricker
Sista anmälningsdag är 6 Februari.

Välkommen!

Fokus arbetsliv är en grupp inom SWEA Singapore som tillsammans med programgruppen har tilluppgift att arrangera träffar och aktiviteter där medlemmar med intresse av arbetslivsfrågor kan mötasoch nätverka på tider som passar alla. Oavsett om du arbetar lite, mycket eller inte alls kanske du harfunderat på hur du ska komma i kontakt med andra svenska kvinnor som endera jobbar eller har detta med arbetsliv i tankarna på ett eller annat sätt – gruppen Fokus Arbetsliv skulle gärna vilja utvecklastill att bli just detta forum inom SWEA i Singapore.Fokus Arbetsliv genom Lottis Petersen (mobil 9888 6990)

Focus Arbetsliv 11 feb

 

Verifiering