SWEA Singapore

Focus Arbetsliv AW, 3 sept, kl 19

Datum/Tid
Datum: 2014-09-03
19:00 – 23:30

Plats
Latteria Mozzarella Bar


Focus Arbetsliv kör höstens första after work på Latteria Mozzarella Bar.