SWEA Singapore

Årsmöte 20 februari 2018

Datum/Tid
Datum: 2018-02-20
10:00 – 12:00

Plats
Fika Swedish Cafe & Bistro


 

Välkomna till SWEA Singapores årsmöte tisdagen den 20 februari 2018. I år möts vi på Fika Swedish Café & Bistro, 257 Beach Road.

Vi bjuder på fika från kl. 10:00 och själva mötet börjar kl. 10:30.

Vi hoppas att du har möjlighet att närvara vid årsmötet, om du inte kan komma bör du skicka en fullmakt med en annan medlem och det enklaste är att fylla i denna blankett. Det krävs ett deltagande av minst 20% av medlemmarna för att mötet skall godkännas så din närvaro är viktig.

Notera att du måste ha betalat medlemsavgiften för 2018 för att ha rösträtt på årsmötet. https://singapore.swea.org/2017/fornyelse-medlemskap/

Hjärtligt välkomna!
Styrelsen SWEA Singapore

Årsmöte 20 februari kl. 10:00-12:00

 

Verifiering