SWEA Singapore

After Work Arbetsliv Fokus

Datum/Tid
Datum: 2013-11-26
18:30 – 22:00

Plats
Limoncello


Datum: 26 November

Tid: 18.30

Plats: Limoncello Italian Pizza & Grill

95 Robertson Quay #01-19/20
Singapore,238256

Kostnad: Var och en betalar själv för det man äter och dricker

Sista anmälningsdag 20 november till sweafokusarbetsliv@live.com

Välkommen!