SWEA Singapore

Lediga jobb

Att jobba för SWEA är ett ideellt arbete. Men ett kul och givande sådant! Förutom att du lär känna nya vänner, får en ansvarsuppgift och även kommer in i Singapore bättre, så är jobbet också en bra merit att ha med sig den dag du flyttar hem. Att ha lärt sig något nytt eller tagit ideellt ansvar inom SWEA är nog så meriterande på den svenska arbetsmarknaden. Du får ett arbetsintyg efter slutfört uppdrag.

Styrelsen
Donation/Stipendie (omgående)
Kontakta singapore(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org för mer information.

Valberedningen
I SWEA Singapores valberedning är du en av tre personer som inför årsmötet arbetar fram och ger förslag på nya förtroendevalda till styrelsen.
Kontakta singapore(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org för mer information

Eventgruppen
SWEAs aktiviteter planeras och utförs av vår fantastiska eventgrupp. Eventgruppen ansvarar för att planera, koordinera och arrangera aktiviteter i syfte att främja svenska traditioner, språk och kultur, samt för att främja sammanhållning och sociala nätverk bland Sweor i Singapore. De ansvarar också för att arrangera aktiviteter för att lära oss mer av den lokala livsstilen, kulturen och traditionerna i Singapore. Eventgruppen ses en till två gånger per månad för att planera kommande aktiviteter. Nu behöver vi utöka denna fantastiska grupp och vi hoppas att du vill bli en del av gruppen. Du får möjlighet att lära känna fler Sweor, ta del av den sprudlande kreativitet som finns i gruppen och komma med dina idéer.
Kontakta eventgrupp.swea.sg(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com för mer information

Donationsgruppen
Ett av SWEAs syften är donera pengar till projekt med svensk anknytning. Vi söker en eller flera personer som vill arbeta tillsammans för att hitta lämpliga projekt!
Kontakta donation.sweasingapore(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com för mer information.

Webbgruppen
Vi söker en eller flera personer som har lust att jobba med uppdatering av och publicering på vår hemsida. Du kommer att ingå i ett litet team som jobbar tätt ihop med de andra styrelsegrupperna.
Kontakta sweawebbsingapore(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com för mer information

Välkommen att jobba med oss!

, ,