SWEA Singapore

Eventgruppen söker fler medarbetare

SWEAs aktiviteter planeras och utförs av vår fantastiska eventgrupp. Eventgruppen ansvarar för att planera, koordinera och arrangera aktiviteter i syfte att främja svenska traditioner, språk och kultur, samt för att främja sammanhållning och sociala nätverk bland Sweor i Singapore. De ansvarar också för att arrangera aktiviteter för att lära oss mer av den lokala livsstilen, kulturen och traditionerna i Singapore. Eventgruppen ses en till två gånger per månad för att planera kommande aktiviteter. Nu behöver vi utöka denna fantastiska grupp och vi hoppas att du vill bli en del av gruppen. Du får möjlighet att lära känna fler Sweor, ta del av den sprudlande kreativitet som finns i gruppen och komma med dina idéer.

Kontakta eventgrupp.swea.sg(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com  för mer information.

 

 

 

 

, , ,