SWEA Singapore

Lediga jobb

Att jobba för SWEA är ett ideellt arbete. Men ett kul och givande sådant! Förutom att du lär känna nya vänner, får en ansvarsuppgift och även kommer in i Singapore bättre, så är jobbet också en bra merit att ha med sig den dag du flyttar hem. Att ha lärt sig något nytt eller tagit ideellt ansvar inom SWEA är nog så meriterande på den svenska arbetsmarknaden. Du får ett arbetsintyg efter slutfört uppdrag.

Välkommen att jobba med oss!

Följande lediga jobb finns inom SWEA Singapore:

Vice ordförande
Uppdraget innebär i första hand att ta över och hoppa in i de fall då ordförande inte kan utföra sina uppgifter. Som tillägg är vice ordförandens uppdrag flexibelt och kan utvecklas till rätt person, men vi söker en SWEA som kan bidra med lust, energi och tid. Det är bra om man är intresserad eller har erfarenhet av något/några av följande områden:

  • Kommunikation genom både traditionella kanaler och sociala medier, projektledning av reklammaterial, marknadsföring
  • Partnerskap, samarbete med företag och sponsorer
  • Rekrytering av nya medlemmar

Vice ordförande kommer att väljas in av styrelsen och sitta till nästa årsmöte februari 2019. Är du själv intresserad eller känner du någon som skulle passa? Skicka i så fall ett mail till Valberedningen (Kajsa och Lena) på valbered.sweasingapore(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

Programgruppen
Vi söker aktiva medlemmar till programgruppen som sprudlar av idéer. Gruppen träffas en gång i månaden för att planera och organisera SWEAs aktiviteter. Hör av dig till programsweasingapore(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.comArbetsbeskrivning Programgruppen

Donationsgruppen
Ett av SWEAs syften är att en del av medlemspengarna skall gå till donation. Vi söker en eller flera personer som vill arbeta tillsammans för att hitta lämpliga projekt med svensk anknytning att stötta. Kontakta donation.sweasingapore(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com för mer information.

SWEA Magazine
Vår fina tidning görs av ett gäng trevliga och entusiastiska Singapore-Sweor. Vi behöver nu förstärkning till vår redaktion! Tidningen “SWEA Magazine Singapore” kommer ut med två nummer per år, ett på våren och ett på hösten. Inför dessa är det aktivt arbete med flera möten under ett par, tre månader. Vi har våra redaktionsmöten hemma hos varandra och arbetar sedan på vår egen kammare med text och layout. Vill du höra mer om de lediga tjänsterna så hör av dig till sweatidning(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com.

Vi söker:
Layoutare: Vi behöver akut en ny layoutare! Vi arbetar i InDesign och Photoshop, erfarenhet av dessa är en fördel, men inget tvång. Har man bara viljan att lära sig något nytt, så går det! 🙂

Skribenter/Foto/Illustrationer: Vi är även intresserade av att komma i kontakt med Singapore-sweor som är intresserade av att skriva artiklar (enstaka eller flera), fotografera, göra illustrationer eller på annat sätt bidra till tidningens tillkomst.

Arbetsbeskrivning för Redaktör och Redaktionen för SWEA Magazine

Webbgruppen
Vi söker en eller flera personer som har lust att jobba med uppdatering av vår hemsida. Du kommer att ingå i ett litet team som jobbar tätt ihop med de andra styrelsegrupperna. Vi träffas en gång i månaden för att planera och fördela arbetsuppgifter. Vill du veta mer så hör av dig till
sweawebbsingapore(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com.