SWEA Singapore

SWEA Professionals första sammankomst under våren!

Vårens första middag med SWEA Professional gick av stapeln 1 mars.