SWEA Singapore

Betalning

Betalning till våra aktiviteter kan ske på 3 olika sätt.

1. Kontant till en styrelserepresentant vid någon av SWEAs aktiviteter

2. Via banktransfer
DBS Current Account 065-901623-5 SWEA Singapore.
Vissa banker (ex. HSBC) kräver att du fyller i clearing numret två gånger. Var uppmärksam när du gör överföringen från din bank.
Vid banktransfer, skriv till vår kassör (kassor.sweasingapore(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com) och ange namn och datum för insättningen. Betalning via banktransfer är inte mottagen förrän programansvarig eller kassören återkopplar och bekräftar betalningen via mail.

3. Check utställd på SWEA Singapore som skickas till den angivna adressen i programinbjudan.